Hilke Looden BĂŒrgermeisterwahl | Plattdeutsch sprechen

Ik proot ok Platt!

đŸ—ŁïžHem‘ ji wusst, dat ik ok Platt proot?

Van Kind of an hebb ik Platt leert. Mien Moderspraak was HochdĂŒtsch, man mien Vaderspraak was immer Platt und dat een of anner lett sĂŒck eenfach beter up Platt seggen.

Habt Ihr gewusst, dass ich auch Platt spreche?
Von klein auf habe ich Plattdeutsch gelernt. Meine Muttersprache war Hochdeutsch, aber meine „Vatersprache“ war immer Plattdeutsch und das eine oder andere lĂ€sst sich auf Plattdeutsch einfach besser ausdrĂŒcken.

Das Plattdeutsch gehört zu mir, zu uns und zu unserer Region und alle, die es bisher nicht sprechen und/ oder verstehen, sind herzlich eingeladen, es zu lernen. Das geht am besten nach dem Motto: Daun deiht leeren! bzw. Übung macht den Meister!

Mitnanner. Gemeen. Maken.
Gemeinsam. Gemeinde. Gestalten.

Liebe Krummhörner*innen